Aktualności

Projekt ART-ECO dobiegł końca… / ART-ECO project has come to an end…

Projekt ART-ECO dobiega końca

Projekt ART-ECO dobiegł końca. Chcieliśmy podziękować wszystkim zaangażowanym za wsparcie, inspiracje i tworzenie tak niesamowitego projektu razem z BEMA20.

Dziękujemy przede wszystkim naszemu irlandzkiemu partnerowi EDU SMART Training Centre D I A L O G of Transformation za tak owocną współpracę. Bez nich nie byłoby możliwości wypracowania wspólnych rezultatów projektu.

Projekt ART-ECO został sfinansowany przez Unię Europejską.

The ART-ECO project has come to an end. We wanted to thank everyone involved for their support, inspiration and for creating such an amazing project together with BEMA20.

We would especially like to thank our Irish partner EDU SMART Training Centre D I A L O G of Transformation for such a fruitful collaboration. Without them, it would not have been possible to develop joint project outcomes.

The ART-ECO project has been funded by the European Union

Project title:ART-ECO
Duration:1.04.2022-31.03.2023
Project Leader:BEMA20 Foundation – Poland
Partner:EDU SMART TRANING CENTER LIMITED – Ireland
  Galeria BEMA 20 logo
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or NA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Napisz komentarz