Aktualności

ART-ECO, czyli nowy projekt na Bema20! / ART-ECO – a new project

ART-ECO czyli nowy projekt na Bema20! - ART-ECO – a new project

Co łączy ekologię ze sztuką?
Czy sztuka może być ekologiczna, a ekologia – artystyczna?
Na te i inne pytania odpowiada projekt ART-ECO, który tworzymy od kwietnia wraz z naszym
irlandzkim partnerem EDU SMART TRAINING CENTER LIMITED.


ART-ECO to połączenie spraw ważnych i pożytecznych z przyjemnością, innymi słowy ekologii
ze sztuką.
Pięcioro artystów: Bartłomiej Bałut, Juliusz Gzyl, Kamila Szymańska, Anna Śliwińska oraz
Joanna Taraszka dostało za zadanie realizację dzieł wzorcowych do projektu ART-ECO.
Twórcy otrzymali pełną swobodę wyrazu artystycznego i nie konsultowali się między sobą w
czasie tworzenia dzieł, co sprawiło, że każda interpretacja tematu różni się od siebie.
Zapraszając artystów do współpracy, staraliśmy się, żeby każdy z nich był inny…
Różni ich chociażby wiek, doświadczenie zawodowe, czy styl tworzenia…
Ciekawi?

Żeby dowiedzieć się więcej, śledźcie nasze media społecznościowe. A także, zaplanujcie
wizytę w galerii Bema20 już 25 listopada 2022.

Zapraszamy!


What connects ecology with art?
Can art be ecological and ecology artistic?
These and other questions are answered by the ART-ECO project, which we have been
creating since April together with our Irish partner EDU SMART TRAINING CENTER LIMITED.

ART-ECO is a combination of important and useful matters with pleasure, in other words,
ecology with art.
Five artists: Bartłomiej Bałut, Juliusz Gzyl, Kamila Szymańska, Anna Śliwińska and Joanna
Taraszka were given the task of creating model works for the ART-ECO project.

The creators were given full freedom of artistic expression and did not consult each other
during the creation of the works, and therefore each interpretation of the theme differs
from each other.
By inviting artists to cooperate, we tried to choose unique individuals…
They differ as much as age, professional experience or style of creating the works of art.
Curious?
Follow our social media to find out more. And also, plan a visit to the Bema20 gallery on
November 25, 2022.

Projekt ART-ECO był współfinansowany przez środki Erasmus+.
ART-ECO project was co-funded by the Erasmus+ funds.
Project title: ART-ECO
Duration: 1.04.2022-31.03.2023
Project Leader: BEMA20 Foundation – Poland
Partner: EDU SMART TRANING CENTER LIMITED – Ireland
  Galeria BEMA 20 logo
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or NA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Napisz komentarz