Aktualności

ART-ECO czyli ekologia w sztuce

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja Bema 20 rozpoczęła realizację projektu w obszarze kultury i sztuki w bardzo ciekawej formie tj. ekologii w sztuce. Poniżej kilka szczegółów dotyczących nowego przedsięwzięcia.

Zespół Green Industry Foundation

PROGRAM ERASMUS +
KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych

Tytuł projektu: ART-ECO
Czas trwania: 1.04.2022 – 1.04.2023
Lider projektu:
 Fundacja Bema 20
Partner projektu : EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED – Irlandia.

OPIS PROJEKTU

W biegu życia często zapominamy o sztuce, nie mając czasu na emocje, odczucia i doznanie wartości, którą sztuka wprowadza w życie dorosłego człowieka. Celem głównym projektu będzie aktywność i poprawa włączenia społecznego do edukacji dorosłych w obszarze sztuki, ekologii oraz wydarzeń kulturalnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie kompetencji i dostosowanie narzędzi dla pracowników instytucji partnerskich, a także innych osób pracujących z osobami dorosłymi w zakresie aktywizacji osób dorosłych oraz motywacji do uczenia się przez całe życie. Cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy osób pracujących z os. dorosłymi i uczestników projektu nt. kwestii związanych z poprawą włączenia społecznego w edukacji dorosłych oraz zdobycie wiedzy i kompetencji edukatorów dot. edukacji kulturowej, edukacji ekologicznej, propagowanie lepszego dostępu do kultury i uczestnictwa w kulturze poprzez nowe formy i materiały edukacyjne.

Ekologia staje się ważną wartością w naszym życiu. Połączenie rozwiązań ekologicznych czyli wiedzy nt jak jednostka może wspierać zrównoważony rozwój, wprowadzać ochronę środowiska to swojego życia, oddziaływać na otoczenie, aby był to nasz wspólny cel i jednocześnie brać udział w szeroko rozumianej transformacji zielonej – zostało określone przez Partnerów projektu jako ten obszar, który ma istotne znaczenie dla ludzkości. Połączenie ważnych i pożytecznych spraw (ekologii) wraz z przyjemnymi tj. kulturą i sztuką stanowi obszar rozwoju partnerów.

Projekt ART-ECO był współfinansowany przez środki Erasmus+.

ART-ECO project was co-funded by the Erasmus+ funds.

Project title: ART-ECO

Duration: 1.04.2022-31.03.2023

Project Leader: BEMA20 Foundation – Poland

Partner: EDU SMART TRANING CENTER LIMITED – Ireland

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or NA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

,

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Napisz komentarz