Aktualności

Wystawa prac z warsztatów ART-ECO/Exhibition of the artworks made during the ART-ECO workshops

Ponieważ jednym z celów projektu ART-ECO jest dzielenie się wiedzą ze społecznością, postanowiliśmy zorganizować wystawę prac plastycznych wykonanych podczas warsztatów ART-ECO. Zobacz foto-relację!

Since one of the goals from the ART-ECO project is to share the knowledge with the community, we decided to organize the exhibition of the artworks made during the ART-ECO workshops. Chech out the photorelation!

Projekt ART-ECO był współfinansowany przez środki Erasmus+.

ART-ECO project was co-funded by the Erasmus+ funds.

Project title: ART-ECO

Duration: 1.04.2022-31.03.2023

Project Leader: BEMA20 Foundation – Poland

Partner: EDU SMART TRANING CENTER LIMITED – Ireland

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or NA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

,

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Napisz komentarz