Aktualności

Wyjazd do Dublina / Our trip to Dublin

Wyjazd do Dublina - Our trip to Dublin

W ramach projektu ART-ECO wybraliśmy się do Dublina na spotkanie z naszym partnerem EDU SMART Centrum Szkoleniowe DIALOG Transformacji!

Podczas spotkań podsumowywaliśmy naszą współpracę, planowaliśmy najbliższe warsztaty, jak również dokonywaliśmy ewaluacji naszej pracy. Cóż to był za czas!

Ponadto wzięliśmy udział w seminarium edukacyjnym. Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny z udziałem 5 edukatorów.

Spotkania były bardzo owocne. Cieszymy się, że nasza współpraca przebiega pomyślnie!

Dziękujemy, że nas gościliście!

Wyjazd do Dublina - Our trip to Dublin


As part of the ART-ECO project, we went to Dublin to have a meeting with our partner EDU SMART Training Centre DIALOG of Transformation!

During the meetings, we were summarizing our cooperation, planning the upcoming workshops as well as evaluating our work. What a time!

Moreover, we took part a dissemination seminar. During the event, which took the form of a presentation, a discussion panel with the participation of 5 educators took place.

The meetings were very fruitful. We are glad that our cooperation is going well!

Thanks for having us!

Wyjazd do Dublina - Our trip to Dublin

ART-ECO project was co-funded by the Erasmus+ funds.
Project title:ART-ECO
Duration:1.04.2022-31.03.2023
Project Leader:BEMA20 Foundation – Poland
Partner:EDU SMART TRANING CENTER LIMITED – Ireland
  Galeria BEMA 20 logo
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or NA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Napisz komentarz